TÔNG ĐƠ TƯỜNG BARBER

TÔNG ĐƠ BẤM VIỀN

-5%
2,050,000  1,950,000 
-25%
600,000  450,000 
-8%
600,000  550,000 

TÔNG ĐƠ WAHL USA

-5%
2,050,000  1,950,000 
-2%
-5%
2,800,000  2,650,000 

TÔNG ĐƠ CHUYÊN FADE

-7%
1,500,000  1,400,000 

TÔNG ĐƠ CÓ DÂY

-10%
500,000  450,000 
-2%

TÔNG ĐƠ PIN

-7%
1,500,000  1,400,000 
-5%
2,800,000  2,650,000 
-7%
-8%
1,200,000  1,100,000 
-9%
1,100,000  1,000,000 

PHỤ KIÊN TÔNG ĐƠ

-25%
80,000  60,000 
-17%
300,000  250,000 
-9%